Kanken Card Wallet
Kanken Card Wallet
Kanken Card Wallet
Kanken Card Wallet
Kanken Card Wallet
Kanken Card Wallet
Kanken Card Wallet
Kanken Card Wallet

Kanken Card Wallet

Regular price 1,390.00 ฿
Unit price  per 

 

กระเป๋าเงินที่ใช้งานได้จริงในรูปแบบที่สะดวกสบาย ช่องหลักมีซิป นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าใส่เหรียญและช่องกระเป๋าด้านนอกแบบเปิด สะดวกสบายเมื่อคุณต้องการเก็บบัตรเดินทางไว้หยิบใช้ได้ง่าย เป็นส่วนหนึ่งของ Kånken Essentials ชุดอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะสำหรับการใช้ชีวิตกลางแจ้ง การเดินทาง และการใช้งานในชีวิตประจำวัน

 

Height: 7,5 cm
Width: 11 cm
Depth: 2 cm
Weight: 54 g

Number of pockets: 5