Fjallraven Thailand Trail (TH)

Fjallraven Thailand Trail จะพาคุณไปบนเส้นทางเดินเก่าแก่ยาวกว่า 50 กิโลเมตร ที่เคยเชื่อมต่อหมู่บ้านบนเขาเข้าหากัน  เส้นทางนี้ถูกทิ้งร้างและเกือบจะถูกลืมเลือนเมื่อถนนและยานพาหนะสมัยใหม่เข้ามาแทนที่การเดินไปมาหาสู่กัน

ตลอด 4 วันของการเดินใน Fjallraven Thailand Trail เราจะพาคุณไปสัมผัสเส้นทางเดินป่าที่อาจจะสวยที่สุดเส้นหนึ่งในประเทศไทย เส้นทางนี้ไต่ไปบนสันเขาที่เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายงาม พบกับวิวตระการตาตลอดเส้นทางที่มีระดับความสูงสุดถึง 1,700 เมตร

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางได้ที่นี่

 

Fjallraven Thailand Trail 2020 จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 16-22 มกราคม 2563 โดยมีวันเริ่มต้นเดินให้เลือก 3 วันคือ วันที่ 16, 17 หรือ 18 มกราคม โดยที่จะมีผู้ร่วมเดินทางเพียงวันละ 50 คน ดังนั้นจะมีนักเดินป่าเพียง 150 คนเท่านั้นที่จะได้มีโอกาสร่วมเดินในกิจกรรมครั้งนี้ ถ้าคุณสนใจ รีบตัดสินใจและจองที่ของคุณให้เร็วที่สุดนะครับ

อ่านรายละเอียดของ กิจกรรม, ตารางเวลา, สถานที่ และการลงทะเบียนสมัครได้ที่หน้านี้

Fjallraven Thailand Trail เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่จะใช้ eco-tourism เป็นกลไกในการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านที่อยู่กับป่าโดยไม่ต้องทำลายป่า

เราต้องการที่จะพานักเดินป่าจากในเมืองให้ได้ไปสัมผัสกับกับขุนเขาและป่าต้นน้ำที่ยังหลงเหลืออยู่ ให้พวกเขาได้เป็นความจริงด้วยตาของเขาเองว่าป่าที่อยู่ห่างตา และไกลใจนั้นสำคัญต่อแม่น้ำและชีวิตของพวกเขาอย่างไร

Fjallraven Thailand Trail จัดโดยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่สวด, อำเภอสบเมย และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ โดยการสนับสนุนจาก Fjallraven Brand

เราต้องการให้ชาวบ้านที่อยู่กับป่าได้เห็นจริงว่าป่านั้นสามารถสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับพวกเขาได้โดยไม่ต้องตัดต้นไม้แม้แต่ต้นเดียว และเราหวังว่าผู้คนจะพบหนทางที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและป่าได้อย่างยั่งยืน และรักษาผืนป่าที่ยังคงเหลืออยู่ไว้เหมือนทรัพย์สินที่มีคุณค่าของพวกเขาเอง

รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อใช้พัฒนาเส้นทางเดินป่านี้ต่อไป

ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ trail@fjallraventhailand.com