Tourist Information (TH)

เที่ยวธรรมชาติที่บ้านแม่สะเรียง เมืองแห่งขุนเขา สายน้ำ และอารยธรรมชนเผ่า

เมืองแม่สะเรียง

แม่สะเรียง มีชื่อเรียกในประวัติศาสตร์ว่า เมืองยวมใต้ หรือเมืองยวม เคยเป็นที่ตั้งชุมชนมาไม่น้อยกว่า 520 ปี เมืองยวมเคยเป็นถิ่นฐานอาศัยของชนเผ่าดั้งเดิม คือ ละว้า และกระเหรี่ยง ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 ทางราชการได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเรียกชื่อว่า“อำเภอเมืองยวม” โดยอาศัยชื่อของลำน้ำแม่ยวมที่ไหลผ่านอำเภอ นายอำเภอคนแรกชื่อ ขุนชำนาญธนานุรักษ์ (นายสวัสดิ์ ชลัย) ต่อมาทางการได้พิจารณาเห็นว่าชื่อ อำเภอเมืองยวมนั้น ไปพ้องกับอำเภอขุนยวม ซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น“อำเภอแม่สะเรียง” ตามชื่อของแม่น้ำแม่สะเรียงที่ไหลผ่านอำเภอ อีกสายหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

ปัจจุบัน อำเภอแม่สะเรียง ยังเป็นเมืองสำคัญของ 3 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนใต้เป็นแห่งเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และกระจายสินค้าได้สู่อำเภอต่าง ๆ สามารถส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะที่จุดพักรับรองนักท่องเที่ยวที่จะเป็นทางต่อไปยังอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนทางธรรมที่สายงาม ของป่าเขาลำเนาไพร แม่มีน้ำสาละวินอันลือชื่อ สวยงามด้วยทิวทัศนร์แปลกตาไปจากแม่น้ำระหว่างประเทศสายอื่น ๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะเวียนตลอดทั้งปี มีผ้าทอด้วยมือของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่มีคุณภาพ มีกล้วยไม้ที่มีกลิ่นเฉพาะ หอมเย็นชื่นใจ คือ เอื้องแซะ นิยมเป็นของขวัญที่ล้ำค่าแก่บุคคลที่รักและเคารพนับถือ นอกจากนั้นยังมีวัดที่บรรจุพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ 4 แห่ง ได้แก่วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมมอญ วัดพระธาตุจอมทอง และวัดพระธาตุจอมกิตติบุคคลทั่วไปนิยมไปนมัสการกราบไหว้ตามประเพณี

แม่สะเรียงเป็นเมืองเล็กๆ เงียบสงบ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา, สายน้ำ และคงไว้ซึ่งอารยธรรมดั้งเดิมของชาวพื้นเมือง และ ชนเผ่า สถานที่ท่องเที่ยวโดยรวมของบ้านแม่สะเรียงจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น ภูเขา, แม่น้ำ, วัด, และ การเดินเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่แสนจะเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเสน่มากมาย หรือถ้าต้องการซึมซับบรรยากาศของการใช้ชีวิตแบบวิถีชาวบ้านแท้ๆ ก็สามารถเลือกทริป Home Stay ที่คุณจะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของชาวบ้านจริงๆ นอนบ้านเดียวกัน ทานอาหารร่วมกันทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ให้คุณได้ซึมซับกับบรรยากาศที่แท้จริงของวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

อำเภอแม่สะเรียง เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนามายาวนานสังเกตุจากมีวัดหลายวัดในตัวเมืองมีทั้งศิลปะแบบไทยใหญ่และพม่าสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของแม่สะเรียง จึงเริ่มที่ “พระธาตุสี่จอม”

“พระธาตุสี่จอม”  คือวัด 4 วัด ที่ตั้งอยู่บนดอยหรือภูเขา ทั้ง 4 ทิศของเมืองแม่สะเรียงซึ่งเรียกรวมกันว่า “พระธาตุสี่จอม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ที่สกร้างขึ้นเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกปักรักษาเมืองแม่สะเรียงแห่งนี้ วัดและพระธาตุทั้งสี่จอม คือโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพของชาวอำเภอแม่สะเรียง โดยชาวบ้านเชื่อกันว่า ผู้ใดได้สักการะพระธาตุครบทั้งสี่จอม จะเป็นผู้ประเสริฐไปด้วยภูมิปัญญา นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปนมัสการวัดพระธาตุทั้งสี่ เพื่อเป็นสิริมงคลได้ทั้ง 4 วัด

วัดพระธาตุจอมทอง :  จุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปหลวงพ่อโต พระพุทธมณี มิ่งมงคล” ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างถูกต้องตาม พุทธลักษณะ 32 ประการของพระพุทธเจ้า และ ถือว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมาก

วัดพระธาตุจอมมอญ :  พระธาตุจอมมอญถือว่ามีจุดชมวิวที่สวยที่สุด ทั้งทุ่งนา แม่น้ำ และบ้านเรือน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลบ้านกาด

วัดพระธาตุจอมกิตติ : ตั้งอยู่ที่บ้านจอม กิตติ หมู่ 13 ตำบลแม่ยวม ห่างจาก อ.แม่สะเรียง 2 กิโลเมตร จุดเด่นของวัดพระธาตุจอมกิติสามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียงได้เช่นกัน

วัดพระธาตุจอมแจ้ง : ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่สะเรียง ตรงทางเข้าเมืองอำเภอแม่สะเรียง ใกล้กับ พิพิธภัณฑ์อำเภอแม่สะเรียง อยู่ใกล้ตัวอำเภอแม่สะเรียงมากที่สุด

กลับสู่หน้าหลักของ Fjallraven Thailand Trail