Health & Safety Information (TH)

สุขภาพและความปลอดภัย

Fjällräven Thailand trail ได้จัดเส้นทางภายในพื้นที่ป่าเขา ที่ซึ่งมีถนนเข้าถึงได้เพียงไม่กี่เส้นทาง ส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสภาพภูมิอากาศก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพัง นอกเหนือไปจากผู้ร่วมเดินทางคนอื่นๆที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ท่านแล้ว เรายังมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์รักษาพยาบาลอยู่ประจำตามจุดเช็คพอยท์ ซึ่งท่านสามารถขอเข้ารับการช่วยเหลือได้หากท่านประสบปัญหาทางด้านสุขภาพ

การเตรียมตัว

เมื่อท่านต้องเดินทางไปยังต่างประเทศ ท่านควรจะ

• เข้ารับคำปรึกษาจากคลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวภายในประเทศของท่านก่อนออกเดินทาง คลินิกสามารถให้คำแนะนำท่านเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค สั่งจ่ายยาที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง และวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยขณะเดินทางในต่างประเทศ

• ศึกษาขั้นตอนในการเข้ารับการรักษาโรคและสถานพยาบาลที่มีอยู่ภายในพื้นที่ที่ท่านจะเดินทางไปถึง

• ซื้อประกันสุขภาพสำหรับการเดินทางในต่างประเทศ ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าตรวจรักษาโดยแพทย์ ค่ารักษาตัวในสถานพยาบาล และค่าเดินทางเมื่อท่านเกิดปัญหาสุขภาพจนท่านต้องได้รับการเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะฉุกเฉิน

• เตรียมยารักษาโรคประจำตัว และควรมีอย่างน้อยเป็นชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นติดตัวไว้เสมอ

• ขอสำเนาประวัติการรักษาและโรคประจำตัวของท่าน และยาที่ใช้อยู่ปัจจุบัน นำติดตัวไว้หากท่านมีโรคประจำตัวที่อาจเป็นปัญหาได้ขณะเดินทาง

• เข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ทันทีเมื่อท่านมีอาการไข้ภายหลังกลับจากการท่องเที่ยวในภูมิภาคเขตร้อน ซึ่ง ”มาลาเรีย” อาจเป็นสาเหตุของอาการไข้ได้

อุปกรณ์และยาประจำตัวที่ควรมี

• ยารักษาโรคประจำตัวในปริมาณที่พอเพียงต่อระยะเวลาในการเดินทาง สำเนารายชื่อยาที่เป็นชื่อสามัญทางการค้า

• ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งอย่างน้อยควรประกอบไปด้วย ผ้าพันแผล ก๊อซปิดแผล ยาครีมสำหรับฆ่าเชื้อ กรรไกร และพลาสเตอร์ปิดแผลพุพองบริเวณเท้า ขนาดของชุดปฐมพยาบาลขึ้นกับจำนวนของผู้ร่วมเดินทางและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางนั้น

• Epinephrine kit ในกรณีที่ท่านมีประวัติแพ้พิษผึ้งหรือแมลงอย่างรุนแรง ท่านสามารถขอให้แพทย์สั่งจ่ายชุดฉีดยา epinephrine นำติดตัวไว้ได้ และควรแน่ใจว่าท่านรู้วิธีใช้ชุดฉีดยาเป็นอย่างดีก่อนออกเดินทาง

• อุปกรณ์สำหรับกรองน้ำให้สะอาด

• ผงเกลือแร่ และกระบอกน้ำพกพาขนาดอย่างน้อย 1 ลิตร ซึ่งเพียงพอต่อการบรรจุน้ำติดตัวขณะเดินทางในพื้นที่ป่า

• ยาแก้ปวด เช่น ibuprofen หรือ Tylenol

• ยารักษาอาการเวียนศีรษะและคลื่นไส้อาเจียนขณะเดินทางบนยานพาหนะ ได้แก่ Dramamine หรือ Phenergan

• ยาแก้แพ้ สำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ หรือมีอาการแพ้เกสรดอกไม้ ได้แก่ Zyrtec, Claritin ซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์ยาวและมีผลอาการง่วงซึมได้น้อย

• ครีมกันแดด อย่างน้อย SPF 30

• ยาป้องกันแมลงกัดต่อย จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านต้องเดินทางในภูมิประเทศเขตร้อน ที่ซึ่งมีการระบาดของโรคที่มีพาหะเป็นยุงหรือแมลง เช่น มาลาเรีย หรือไข้เลือดออกเดงกี่

ขณะเดินทาง

ความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่ม

• คลอรีน ไม่สามารถกำจัดไข่พยาธิ Cryptosporidium และไม่ได้ผลดีในการกำจัด Giardia

• การทำให้น้ำสะอาดไม่จำเป็นต้องต้มน้ำให้เดือด  การทำให้น้ำได้รับความร้อนที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2นาที หรือ 45 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20นาที ก็จะสะอาดเพียงพอต่อการบริโภค  แต่ต้องแน่ใจว่าภาชนะที่ใส่น้ำดื่มนั้นสะอาดเพียงพอ

• อุปกรณ์กรองน้ำ สามารถทำให้น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติสะอาดเพียงพอต่อการบริโภคในเวลาอันสั้น โดยไม่ต้องเสียเชื้อเพลิงในการต้มน้ำ

• ควรล้างมือทุกครั้งก่อนเตรียมหรือรับประทานอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคท้องร่วง

มาลาเรีย

• โรคมาลาเรีย มีสาเหตุจากเชื้อปรสิตที่มียุงกลางคืน Anopheles เป็นพาหะนำโรค เป็นโรคที่มีภาวะคุกคามถึงขั้นเสียชีวิตแต่สามารถป้องกันได้โดยการป้องกันไม่ให้ตนเองถูกยุงกัด

• เนื่องมาจากไม่มียาใดที่สามารถป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียได้ 100%  การป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สเปรย์ป้องกันยุงที่มีส่วนประกอบของ DEET เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันการถูกยุงและแมลงกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• หากท่านมีอาการไข้หลังกลับจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าเขตร้อน ควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจหาการติดเชื้อมาลาเรีย ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วเป็นปีหรือมากกว่าก็ตาม

กลับสู่หน้าหลักของ Fjallraven Thailand Trail