Currently browsing category

TestBlog

The Trail ภาษาไทย

Fjallraven Thailand Trail จะพาคุณไปบนเส้นทางเก่าแก่ที่ยาวกว่า 50 กิโลเมตร ที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านชาวกระเหรี่ยง จากเดิมเคยเป็นเส้นทางข้ามสันเขาที่ใช้เดินไปเยี่ยมญาติพี่น้องต่างหมู่บ้านหรือซื้อหาแลกเปลี่ยนของจำเป็น หลังจากที่มีเส้นทางถนนในพื้นราบเชื่อมต่อหมู่บ้านเข้าด้วยกัน แม้จะอ้อมไกลกว่าแต่ก็สะดวกสบายด้วยพาหนะทุ่นแรง ผู้คนส่วนใหญ่จึงละทิ้งเส้นทางเดินเหล่านี้ให้รกร้าง จนถึงถูกลืมเลือนไป ตลอด 4 วันของการเดินทาง Fjallraven Thailand Trail คุณจะได้สัมผัสเส้นทางเดินป่าที่น่าจะเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดสายหนึ่งในประเทศไทย ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติที่ระดับความสูง 1000-1700 เมตรจากระดับน้ำทะเล …

การเลือกเสื้อผ้าสำหรับหน้าหนาว “The Winter is Coming!”

Winter Clothing 1/6 การเลือกเสื้อผ้าสำหรับหน้าหนาว “The Winter is Coming!” ถึงแม้ว่าประเทศไทยบ้านเราจะเป็นประเทศร้อนชื้นแต่ปัจจุบันการท่องเที่ยวต่างประเทศได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะฉนั้นเราจึงควรมีความรู้และความเข้าใจในสภาพร่างกายของเราเมื่อต้องทำกิจกรรม หรือใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอากาศหนาว เพราะโดยปกติแล้วร่างกายของมนุษย์ได้รับการออกแบบมาให้อยู่ในสภาพอากาศอุ่น เราจึงต้องการเสื้อผ้าและอุปกรณ์กันหนาวต่างๆ รักษาความแห้งและอุณหภูมิของร่างกายเพื่อความปลอดภัย การเลือกชนิดของเสื้อผ้าและวิธีการนำมาใส่ร่วมกันมีความสำคัญมาก เสื้อผ้าที่ดีเมื่อสวมใส่แล้วควรเคลื่อนไหวได้สะดวกและมีการระบายอากาศที่ดี อากาศภายในเครื่องนุ่งห่มคือปัจจัยสำคัญที่จะสร้างชนวนกันความหนาวแผ่เข้าสู่ร่างกายได้ ไม่ว่าจะเสื้อผ้า, เครื่องนุ่มห่ม, ถุงมือหรือรองเท้าที่ฟิตจนเกินไป จะทำให้บรรยากาศภายในมีอากาศน้อย ซึ่งทำให้ยากต่อการสร้างชนวนกันความหนาว …